Еднодневна обука за усовршување на гелната техника

 • За кого е наменета - Оваа обука е соодветна за сите што сакаат да го надоградат своето знаење и да можат да се вработат во салон
 • Времетраење - 1 ден
 • Кога - 19.12. 2017, 22.12.2017 и термини по договор
 • Каде - Во  просториите на Тренинг центар ЦЕС

Зошто кај нас? Затоа што ние ви ги обезбедуваме сите потребни алатки и матријали за работа  бесплатно, затоа што наставата ја држат врвни квалификувани обучувачи и сте со постојан надзор за совет,проверка,корекција и насока на правилна работа.

Опис на програма:

 • поправање на својата работа со гел
 • запознавање со нови матријали за работа
 • завршување на ноктите за пократок период
 • правилно и рационално трошење на матријалите
 • брза и едноставна корекција на нокти
 • правилно поставување шаблони
 • оформување на шаблон според вид на нокти
 • нанесување на завршен гел
 • правилна изработка на француски маникир
 • правилно нанесување гел во боја
 • правилно поставување украси на ноктот
 •  правилно оформување на ноктите
 •  работа со електрична турпија
 • психолошки пристап со клиенти
 • препознавање на желбата на клиентот

Козметичко фризерска струка

Pages