ИНТЕНЗИВНИ КРАТКИ КУРСЕВИ ЗА ФРИЗЕР

Ви нудиме три интензивни курсеви - Колористика, Надградба на коса и Фризури.

======================================================

КОЛОРИСТИКА

Опис на програма

основна колоризација:  

 • примарни и секундарни бои
 • техники на боење            
 • корективни тонови                                             
 • јачина на хидроген                                            
 • сооднос на боја и хидроген                                         
 • боење на природна и хемиски третирана коса
 • боење и ниансирање
 • дијагноза на моменталната состојба на косата (природна /хемиски третира
 • комбинирање на бои
 • нијансирање со преливи
 • оддржување на бојата

ИНФОРМАЦИИ

 • За кого е наменет -  соодветен за сите што сакаат да го надоградат своето знаење од областа на колористиката.
 • Времетраење - 5 дена по 4 часа на ден
 • Почеток - 15.12.2017
 • Каде - Во просториите на Тренинг Центар ЦЕС
 • Зошто кај нас? Затоа што ние ви ги обезбедуваме сите потребни алатки и матријали за работа  бесплатно, затоа што наставата ја држат врвни квалификувани обучувачи и сте со постојан надзор за совет,проверка,корекција и насока на правилна работа.

 

НАДГРАДБА НА КОСА

Опис на програма:

 • Надградба на коса со  кератин       
 • Надградба на коса со шноли/клипови
 • Надградба на коса со лепенки

ИНФОРМАЦИИ

 • За кого е наменет - Соодветен за сите што сакаат да го надоградат своето знаење
 • Времетраење - 7 дена по 4 часа на ден
 • Кога - 18.12.2017
 • Каде - Во просториите на Тренинг центар ЦЕС
 • Зошто кај нас? Затоа што ние ви ги обезбедуваме сите потребни алатки и матријали за работа  бесплатно, затоа што наставата ја држат врвни квалификувани обучувачи и сте со постојан надзор за совет,проверка,корекција и насока на правилна работа.

ФРИЗУРИ

Опис на програма

 • Секојденвни  
 • Свечени        
 • Денски
 • Вечерни
 • Невестински
 • Плетенки

ИНФОРМАЦИИ

 • За кого е наменет - Соодветен за сите што сакаат да го надоградат своето знаење
 • Времетраење - 5 дена по 4 часа на ден
 • Почеток на обуката - 17.12.2017
 • Каде - Во просториите на Тренинг Центар ЦЕС
 • Зошто кај нас? Затоа што ние ви ги обезбедуваме сите потребни алатки и матријали за работа  бесплатно, затоа што наставата ја држат врвни квалификувани обучувачи и сте со постојан надзор за совет,проверка,корекција и насока на правилна работа.

Козметичко фризерска струка

Pages