Обуки

Компјутерски обуки

Во денешното, современо општество познавањето на компјутерското работење стана императив. Компјутерите влегуваат во нашите домови и на нашите работни места какло скапшоцена помош во извршување бројни задачи и работио. Со поголемиот развој на нашата земја и нејзиното вклучување во светските текови, потребата од врвни познавачи на компјутерското работење расте секојдневно. Ниту една работа не може денес да се замисли без познавање на Windows, Word и Excel.

Тренинг центар Ц.Е.С Ви нуди можност да научите се за компјутерските програми и така соодветно да одговорите на сите сложени барања што ги поставува современото општество.

Кому е наменет курсот за компјутерски обуки?

Курсот за компјутерски обуки е наменет за сте возрасти, а посебно за:

  • невработени лица со цел да најдат работа
  • вработени кои сакаат да го унапредат своето знаење
  • фирми кои сакаат да ги обучат своите вработени
  • студенти кои навреме би ги совладале програмите кои ќе ги користат кога ќе се вработат
  • сите оние кои сакаат да бидат поефективни и попродуктивни во сите сегменти од животот

Обуки

Pages