Курс за кројач

Да се биде КРОЈАЧ може да исполнета кариерна патека која вклучува внимание кон деталите и уметнички израз.

Дали сакате Вие да бидете волшебникот кој ќе биде одговорен за прекрасните парчиња ткаенини што ќе бидат создадени од Вас? Ако сакате, тогаш нашиот курс за Кројачи е вистинската шанса за да го преточите Вашиот талент и желба во возбудлива професија која ќе сакате многу и ќе ви донесе одличен приход. Тука сме да Ви ја отвориме вратата кон таа уметност и Вие да станете дел од тој прекрасен свет.

ПРАШАЊЕТО НЕ Е КОЈ ЌЕ МИ ДОЗВОЛИ, ПРАШАЊЕТО Е КОЈ ЌЕ МЕ СПРЕЧИ!

Кројачи претставуваат личности кои изработуваат облека според претходно креиран модел. Обезбедуваат конструктивна подготовка, кројат според шаблоните, сшијат и доработуваат облека. Кројачот може да работи во индустриски постројки, приватни компании или да отворат свој бизнис.

Работата на кројачот се состои од следните работни операции: изработка на крој според зададени мерки и модел, поставување и утврдување на материјали, машинско или рачно отсекување на материјалите по шаблони, сортирање и подготовка на скратените делови, составување на скратените делови на финалниот производ со помош на најразличен вид на машини. Во својот труд кројачот користи различни материјали и прибор, на пример. ткаенини од најразличен состав, кожа, крзно, копчиња, украси и сл.

КРЕАТИВНОСТА НЕ Е САМО ЗА АКТЕРИТЕ!

Опис на програмата

 • Текстилни материјали и нивна употреба;
 • Телесни мерки и работа со кроеви;
 • Модификација на кроеви според телесна градба;
 • Моделирање кроеви со поместување на шевови;
 • Кроење здолниште;
 • Кроење панталони;
 • Кроење блуза.

По завршување на обуката кандидатите се способни да:

 • Да ја организира својата работа и го контролира основниот и помошниот конфекциски материјал за кроење;
 • Кроење;
 • Да ја пополнува техничко технолошката документација и води евиденција;
 • Да го набавува основниот и помошниот материјал и формира цена на       конфекцискиот производ;
 • Да го контролира квалитетот согласно стандардите и нормативите;
 • Да врши поправка на производите и се грижи за оптималната исправност на машините и опремата;
 • Да комуницира со соработниците и се договара со клиентите;
 • Да ја организира работата на начин на кој не се загрозени безбедноста и животот и здравјето на работното место и пошироката околина.

За кого е наменетa обуката? 

 • За лица кои би сакале да работат во рамките на некоја компанија како кројачи;
 • За сите оние кои сакаат да се преквалификуваат за подобро и поисплатливо занимање;
 • За фирми кои сакаат да ги обучат своите вработени;
 • За вработени кои сакаат да стекнат дополнително знаење и да напредуваат во кариерата;
 • За лица кои сакаат да се осамостојат и да отпочнат сопствен бизнис.

Информации

 • Времетраењето на програмата 3 месеци по договор според утврдена динамика.
 • Почеток на обуката:  Веднаш по формирање на група.
 • Каде:   Во  просториите на  Тренинг центар ЦЕС.
 • РЕДОВНА ЦЕНА НА КУРСОТ  39.000 ден со можност за плаќање на 3-4 рати

ДОЈДЕТЕ И УВЕРЕТЕ СЕ ЗАШТО СМЕ НАЈДОБРИ
 

 

Зошто во Тренинг Центар ЦЕС?

 • Затоа што ние  Ви ги обезбедуваме сите потребни алатки и матријали за работа  бесплатно , затоа што наставата ја држат врвни квалификувани обучувачи кои ви се на располагање и после завршување на обуката за сите прашања и проблеми  и сте со постојан надзор за совет, проверка, корекција и насока на правилна работа;
 • Затоа што Тренинг Центар ЦЕС исто така помага при вработување на кандидатите коишто ја завршиле обуката и директно посредува помеѓу ученикот и работодавачот бесплатно;
 • Затоа што добивате ваучер од 20% за сите останати обуки кои ги држиме;
 • Попусти 20%; 30%; 40% за пакет обуки.

Текстилна струка

 • Да бидете шивач е одлична вештина поради многу причини. Има толку многу што можете да...