Обуки

Обука за попис на средства и примена на законот за финансиска дисциплина кај државни институции

Тренинг центар Ц.Е.С веќе 18 години е лидер во областите на (не)формалното образование,  центар за тренинг и обука, кој на својот времеплов книжи преку 400 реализирани обуки, семинари, конференции, in-house обуки и сл. и преку 20 000 обучени учесници од различни профили во Македонија и регионот. Со голем успех, го промовираме и развиваме концептот на доживотно учење и унапредување на квалитетот на културниот живот во градот и регионот.

Континуирано  следејќи ги промените што настануваат во законските обврски, како и барањата за континуирано меѓусебно информирање, размена на информации, искуства, зголемувањето на вештините, со задоволство Ви испраќаме

ПОКАНА ЗА ОБУКА

ПОПИС НА СРЕДСТВА, ПОБАРУВАЊА, ОБВРСКИ, АМОРТИЗАЦИЈА И РЕВАЛОРИЗАЦИЈА  КАЈ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ, ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЕДИНКИ КОРИСНИЦИ И НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЦЕЛ И ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ДИСЦИПЛИНА

 

Обуката е наменета за раководители на единицата за финансиски прашања,  внатрешни ревизори,  директори,  сметководители и одговорни лица, предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса. Предвидено е разгледување на конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите.

Обуката  ке се одржи  на Датум: 15-16-17 Ноември во Софија

Обуката ке се реализира  од страна на експерти - предавачи  докажани во својата од својата област со долгогодишно работно искуство 

Бранислав Гулев - Предавач со долгогодишно искуство од Државниот завод за ревизија на Р. Македонија

 

 

За пријавување потребно е да ја пополните  ПРИЈАВАТА ЗА УЧЕСТВО  која е во прилог на овој меил и да ја вратите назад на истиот. Поради голем интерес и ограничениот број на учесници Ве молиме за навремена достава на пријавата.

Краен рок на доставување на пријавите е 09.11.2018. Ве очекуваме да ни се придружите и заеднички да ги разрешиме сите отворени прашања и дилеми поврзани со темите.

НАПОМЕНА!

*Доколку бидете спречени да присуствувате, Ве молиме да не известите ЗАДОЛЖИТЕЛНО најдоцна пет дена пред почеток на обуката, во спротивно ќе бидете задолжени да платите 90% од вкупниот аранжман (котизација и хотел).

  • Контакт лице - Елена Цацаноска
  • Тренинг Центар ЦЕС
  • тел./факс ++389 32- 32- 510
  • моб. 078-339-502
  • веб сајт www.ces.mk
  • е-маил trainingcenterces@gmail.com

Обуки

Pages