Обуки

Обука за заштита на тајност и обработка на личните податоци

Тренинг центар Ц.Е.С веќе 18 години е лидер во областите на (не)формалното образование,  центар за тренинг и обука, кој на својот времеплов книжи преку 400 реализирани обуки, семинари, конференции, in-house обуки и сл. и преку 20 000 обучени учесници од различни профили во Македонија и регионот. Со голем успех, го промовираме и развиваме концептот на доживотно учење и унапредување на квалитетот на културниот живот во градот и регионот, континуирано  следејќи ги промените што настануваат во законските обврски, како и барањата за континуирано меѓусебно информирање, размена на информации, искуства, зголемувањето на вештините, со задоволство Ви испраќаме

ПОКАНА ЗА ОБУКА ЗА

Тајност и заштита на обработката на  личните податоци - 27.03.2019 година во просториите на Тренинг Центар ЦЕС-Скопје

Обуката е наменета за директори, правници, човечки ресурси и сите заинтересирани за оваа проблематика , предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса. Предвидено е разгледување на конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите.

Предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни прашања кои произлегуваат од законот за заштита на лични податоци. Предвидено е разгледување на конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите.

Главни теми кои ќе бидат презентирани се:

Тема 1 :

 • Имплементација на ЗЗЛП
 • Заштита на личните податоци VS слободен пристап до информации од јавен карактер
 • Нова регулатива за ЗЛП

Тема 2 :

Технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци

 • Правилници
 • Процедури
 • Обрасци
 • Договори со обработувачи

 

Тема 3:

Интерни контроли

 • периодична;
 • квартална;
 • годишна   

Надворешна контрола 

 

Тема 4:

Офицер за заштитата на лични податоци

 • Улога
 • Надлежност
 • Положба

 

Тема 5:

 • Видео надзор
 • Документација
 • Технички мерки

 

Обуката ке се реализира од страна на експерт - предавач  докажани во својата од својата област со долгогодишно работно искуство во областа на зачтита на личните податоци  Г-дин Ангел Наковски. Обуката  ке се одржи во просториите на Тренинг центар ЦЕС на улица огњан проца бр4/1-15 (на јужен булевар кај монтенегро) на Датум:  27.03.2019.

За пријавување потребно е да ја пополните ПРИЈАВАТА  ЗА УЧЕСТВО:

Поради голем интерес и ограничениот број на учесници од максимално 16 лица  Ве молиме за навремена достава на пријавата. Краен рок на доставување на пријавите е 22.03.2019. Ве очекуваме да ни се придружите и заеднички да ги разрешиме сите отворени прашања и дилеми поврзани со темите.

Контакт лице

 • Бранкица Бошковска
 • Тренинг Центар ЦЕС
 • тел./факс ++389 32- 32- 510
 • моб. 078-339-502
 • веб сајт www.ces.mk
 • е-маил trainingcenterces@gmail.com

Обуки

Pages