Партнери

Тренинг центар Ц.Е.С.
www.ces.mk

Македонија како центар за образование на возрасни е верификувана институција во областа на стручното и општото образование. Тренинг центар Ц.Е.С ја негува одговорнота и професионализмот преку обезбедување обуки за професионален и личен развој со целосна посветеност на потребите на клиентите не само за време на туку и во текот на реализацијата на обуките, како и обезбедување поддршка на слушателите по завршување на обуките.

Теза ЕООД
www.teza.bg

Бугарија е компанија ориентирана кон последните технолошки развои и средства за доживотно учење. Постојано ја проширува својата палета на услуги понудени во полето на образованието, професионалнот развој и управување со организациски вештини. Активноста на ТЕЗА е насочена во полето на традиционалните и електронските образовни услуги и технологии.

Синтеа С.А.
www.syntea.pl

Полска работи во областа на образованието повеќе од 10 години. Системот за стекнување компетенции вклучително обуки, сертификација, пракса, практиканство и активности за вработување им овозможува да ги водат клиентите односно физичките лица, компаниите, институции и организации, преку интерен образовен процес, почнувајќи од анализа на претходни компетенции, одржување обуки, обезбедување совети за кариерен развој, организирање стручна пракса до наоѓање и оптимизирање на работно место.

Алерон тренинг центар
www.aleron.ro

Романиа е фокусиран на обуки за бизнис комуникација вклучително обуки за информатичка технологија и интернет маркетинг. Алерон и експертите вклучени во проектот и се стручни во вебдизајн и маркетинг комуникација, развој на интернет портали и интернет маркетинг.