• Фотографијата е една од уметничките форми на нашата генерација. Тоа е еден од наједноставните начини за создавање на уметност и ставање на емоциите...
CES © 2020