Потпишана Рамковна спогодба за набавка на услуги за подготовка на националната верзија на правото на ЕУ

2022-10-13T18:20:30+02:00

Потпишана Рамковна спогодба за набавка на услуги за подготовка на националната верзија на правото на ЕУ - писмен превод, јазична ревизија и лектура на ЕУ акти помеѓу СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА И АКАДЕМИЈА Ц. Е. С.