Маричиќ ги потпиша договорите: Седум фирми ќе ги преведуваат актите на ЕУ

2022-10-13T18:01:03+02:00

МАРИЧИЌ ГИ ПОТПИША ДОГОВОРИТЕ: СЕДУМ ФИРМИ ЌЕ ГИ ПРЕВЕДУВААТ АКТИТЕ НА ЕУ