Обука за електричар

Електричарите  инсталираат светилки, приклучоци, прекинувачи и ѕидни кутии, користејќи рачни алатки. Тие инсталираат нови осигурувачи, електрични кабли или извори на енергија по потреба.