Функциите и обврските на магационерот вклучуваат примање и процесирање на пристигнатата стока и материјали, набавување и спроведување на нарачки, пакување и испорака на нарачки, како и управување, организирање и превземање на дејствија во магацин.

Со обуката за магационери Вие ќе се обучите да станете професионалец во ова занимање, ќе поминете обука од стручни предавачи и ќе ги развиете Вашите вештини за организација. Работата во магацин подразбира правилно ракување со робата која се сместува во магацин до натамошна дистрибуција. Доколку природата на работата е таква што во магацинот се остава разновидна роба, магационерот мора да води сметка за нејзно правилно сортирање и одвојување на оваа роба којашто не е погодна за чување со останатата.

Запаливата, кршливата и робата подложна на брзо расипување се чува на посебен начин. Магационерот е задолжен за прием и издавање на роба од магацинот за што води посебна евиденција. Познавањето на работата со компјутери на магационерот му овозможува последно следење на состојбата на робата во магацинот. Според потребата се врши и попис на робата во магацинот.

ЦЕЛТА Е ВАША, НАПРАВЕТЕ ГО ПРВИОТ ЧЕКОР!

СОДРЖИНА НА ОБУКАТА

Опис на програмата

  • Грижа за магацин;
  • Евиденција на влез и излез на роба;
  • Евиденција на состојба на роба;
  • Распоредување на роба во магацин;
  • Грижа за рокот на траење на соодветна роба;
  • Вршење попис на роба.

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА

  • За лица кои би сакале да работат во рамките на некоја компанија како магационери;
  • За фирми кои сакаат да ги обучат своите вработени;

ВРЕМЕ / ЛОКАЦИЈА

  • Локација: Во просториите на Академија ЦЕС и во компанија за практична работа
  • Дата на почеток-веднаш по оформување на група

СЕРТИФИКАТ

Кандидатите, кои успешно ќе ја завршат обуката добиваат сертификат за стекнати знаења, вештини, способности и компетенции за професијата Магационер.

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ОБУКАТА

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ОБУКИ

2024-01-17T18:12:10+01:00

Специјализирана обука за педикир

Факт е дека клиентите одат во козметички салони не само за да добијат најдобро негувано тело и лице, туку и затоа што имаат меѓусебен заеднички однос со својот козметичар кој е полн со разбирање и почит према нив и прави да се чувствуваат како звезди

2024-01-17T18:09:18+01:00

Специјализирана обука за најновата гел акрил техника & микс декоративни техники за цртање со акрилни бои

Гелакрил е техника која ги опфаќа најпозитивните особености од двете техники со цел олеснување и забрзување на процесот за изработка на нокти.

2024-01-17T18:10:20+01:00

Специјализирана обука за естетичар за депилација

За време на обуката ќе научите што значи професионален однос кон клиенти, успешна и квалитетна комуникација, како да изградите добар имиџ на салонот и да остварите успешно работење.

2024-01-17T18:06:39+01:00

Обука за фризер

Обуката за Женски Фризер опфаќа обука на учесниците за целосно изучување на фризерскиот занает, од основите на занимањето, обликување на коса, техники на фенирање, шишање, бојадисување како и правење фризури, се разбира тоа е само дел од знаењето и вештините кои ќе ги совлада секој слушател.

2024-01-17T16:13:16+01:00

Обука за козметичар за нега на лице и тело

Обуката за Козметичар за нега на лице и тело се реализира по програма верификувана од Центарот за образование на возрасни и Министерството за образование на Северна Република Македонија Добиениот сертификат од оваа обука има статус на државна диплома.

2024-01-17T18:12:47+01:00

Обука за јапонско исцртување на веѓи/microblading+пудер техника/сенчење

Досегашната техника за нанесување на трајна шминка на веѓите со исцртување на две тенки линии со апарат, веќе е надмината. Чекор напред е направен со т.н. јапонска техника за трајно исцртување на веѓи.