КУРС ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК

“Change your language and you change your thoughts.”

Познавањето на јазици во денешно време станува предуслов за лично и професионално усвршување.

Англискиот јазик веќе станува меѓународен стандард за комуникација.

Курсевите по англиски јазик се наменети за деца и возрасни слушатели.

Наставата е интерактивна и ги развива сите четири јазични вештини:

 • слушање (разбирање на говорен текст),
 • читање (разбирање на пишан текст),
 • пишување и
 • конверзација

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ КУРСЕВИ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК

 • За хотелиери и угостители
 • За компании
 • Освежување на англискиот јазик и конверзација

Интензивни, специјализирани, летни и други видови курсеви се реализираат во договор со претпријатијата или институциите кои имаат потреба од изучување на странски јазик

Курсевите по англиски јазик се конципирани според Европската референтна рамка за јазици со која се предвидени 11 степени изведени од 5 нивоа од А1 до Ц2.

A

$1555monthly
 • А1/1- прв степен
 • А1/2 – втор степен
 • А2/1- трет степен
 • А2/2 – четврти степен

B

$2555monthly
 • Б1/1 – петти степен
 • Б1/2 – шести степен
 • Б1/3 – седми степен
 • Б2/1 – осми степен
 • Б2/2 – деветти степен

C

$2555monthly
 • Ц1/1 – десетти степен
 • Ц1/2 – единаесетти степен
Подготовка за полагање меѓународно признаени испити во рамките на редовните детски курсеви:

 • FCE– First Certificate in English (Прв сертификат по англиски јазик на Универзитетот Кембриџ на ниво Б2/2)
 • САЕ– Certificate in Advanced English (Сертификат за напредно ниво на познавање на англискиот јазик) – деветти степен – ниво Ц1
 • СРЕ– Certificate of Proficiency in English (Сертификат за највисоко ниво на познавање на англискиот јазик) – десетти степен – ниво Ц2

ДРУГИ ЈАЗИЦИ

“A different language is a different vision of life.”

Други јазици кои може да ги изучувате во Академија ЦЕС - Скопје:
 • македонски за странци
 • албански
 • англиски
Курсевите се наменети за деца и возрасни слушатели:

Редовни детски курсеви – 32 часа X 60 мин  1 степен
Редовни курсеви за возрасни – 32 x 90 min 1 степен

Академија ЦЕС  организира курсеви и за секој друг јазик доколку постои интерес.

Наставата може да се одвива индивидуално или во група.