ЗА ПРОЕКТОТ

Проектот “Мрежа на вешти готвачи и келнери ”(Skilled Cooks and Waiters Network”) е проект кој што се реализира од страна на Тренинг центар Ц.Е.С – Македонија, во соработка со.

ПАРТНЕРИ

МАТЕРИЈАЛИ НА ПРОЕКТОТ