ЗА ПРОЕКТОТ

Проектот Пат кон вработување – Развивање нови вештини и знаења за невработените лица организиран од страна на Тренинг центар Ц.Е.С – Македонија и финансиски поддржан од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија – Еразмус+ Програмата прикажува стратешко меѓународно партнерство насочено кон развој на нови вештини на невработени лиза за подобрување на нивните компетенции на пазарот на трудот.

повеќе
ENGLISH VERSION

ПАРТНЕРИ