ЗОШТО ЦЕС?

Академија Ц.Е.С. е приватна институција основана во aвгуст 2000 година за да го промовира високото ниво на едукација и да придонесе кон јакнењето на менаџмент вештините во Македонија и во регионот.

Академија Ц.Е.С. претставува центар за обуки како и обезбедување висококвалитетен превод од речиси сите странски јазици на македонски и обратно.

Затоа ние Ви нудиме:

 • квалитетен и брз превод на сите видови текстови
 • превод на документи со заверка од судски преведувач
 • консекутивно и симултано толкување
 • лектура на текстови
 • редактура на текстови
 • стручно читање
 • техничко уредување на текстови

Гарантираме:

 • Преведувачкиот тим на Академија Ц.Е.С ќе Ве осигура дека сите фонтови, графици и документации ќе бидат огледало на изворниот документ
 • целосна доверливост и дискреција по однос на содржината на документите
 • почитување на договорените рокови
 • конкурентни цели
 • квалитет на преводите

ТЕЛЕФОН

078 339 502

СЛЕДЕТЕ НЀ

РАБОТНО ВРЕМЕ (пон-пет)

08:00ч до 16:00ч

ЗОШТО ЦЕС?

Академија Ц.Е.С. е приватна институција основана во aвгуст 2000 година за да го промовира високото ниво на едукација и да придонесе кон јакнењето на менаџмент вештините во Македонија и во регионот.

Академија Ц.Е.С. претставува центар за обуки како и обезбедување висококвалитетен превод од речиси сите странски јазици на македонски и обратно.

Затоа ние Ви нудиме:

 • квалитетен и брз превод на сите видови текстови
 • превод на документи со заверка од судски преведувач
 • консекутивно и симултано толкување
 • лектура на текстови
 • редактура на текстови
 • стручно читање
 • техничко уредување на текстови

Гарантираме:

 • Преведувачкиот тим на Академија Ц.Е.С ќе Ве осигура дека сите фонтови, графици и документации ќе бидат огледало на изворниот документ
 • целосна доверливост и дискреција по однос на содржината на документите
 • почитување на договорените рокови
 • конкурентни цели
 • квалитет на преводите

ТЕЛЕФОН

078 339 502

СЛЕДЕТЕ НЀ

РАБОТНО ВРЕМЕ (пон-пет)

08:00ч до 16:00ч

Огнен Прица бр. 4/1-15, Skopje 1000