Академија Ц.Е.С. има долгогодишно искуство во полето на преведувањето. Нудиме стандардни преводи, со највисок квалитет, на повеќе од 100 светски јазици. Тимот е составен од професионални преведувачи со големо професионално искуство како и високо ниво на компетентност и одговорност.


УСЛУГИ

  • Писмен превод на документи од сите светски јазици на македонски и обратно
  • Устен (консекутивен и симултан) превод од сите светски јазици на македонски и обратно
  • Заверка на документи со печат од овластен судски преведувач за сите светски јазици
  • Лекторирање на текстови
  • Редактура на текстови
  • Техничко уредување на текстови
  • Обезбедување техничка опрема за симултан превод

ОБЛАСТИ

Медицина, право ,финансиски, сметководство, економија, екологија, градежништво, компјутерска технологија, преводи на веб-страници, маркетинг, уметност.

Испораката на преводот се врши согласно со потребите и барањата на клиентот, во електронска или во печатена форма. Сите преведувачи се обучени за работа со современи техники и алатки за преведување.

Академија Ц.Е.С.  Ви гарантира доверливост на документите и истите се третираат како деловна тајна верни на оригиналот.

ТЕК НА ПРЕВОДИТЕ

Секој превод предаден на Академија Ц.Е.С. поминува низ проектен циклус

КОРИСНИЦИ НА НАШИТЕ УСЛУГИ

ПОБАРАЈ ПОНУДА


дане

Полињата означени со ѕвездичка (*) се задолжителни.