Профил на Академија Ц.Е.С. за преведувачки услуги

Академија Ц.Е.С. има долгогодишно искуство во полето на преведувачки услуги. Нудиме стандардни преводи, наменети за приватни компании, граѓански здруженија, јавни институции, меѓународни организации, адвокатски канцеларии и физички лица.

Нашиот тим е составен од професионални, сертифицирани, компетентни преведувачи и лектори со повеќегодишно искуство и високо ниво на одговорност.

Испораката на преводот се врши согласно со потребите и барањата на клиентот, во електронска или во печатена форма.

Сите преведувачи се обучени за работа со современи техники и алатки за преведување (Trados, MemoQ, Wordfast).


ПРЕВЕДУВАЧКИ УСЛУГИ

 • Писмен превод
 • Заверка на документи со печат од овластен судски преведувач
 • Консекутивен превод
 • Симултан превод
 • Лекторирање на текстови
 • Редактура на текстови
 • Техничко уредување на текстови
 • Стручно читање

ОБЛАСТИ во кои преведуваме

Медицина, финансии,  сметководство, економија, екологија,  градежништво, компјутерска технологија, управување со отпад, маркетинг, уметност и преводи на веб-страници од повеќе дејности.

Во текот на 2021 година тимот од Академија Ц.Е.С. активно работеше на превод на правото на ЕУ. Ваквата успешна соработка со СЕП (Секретаријат за Европски Прашања) продолжува и во текот на 2022/2023 година.

ТЕК НА ПРЕВОДИТЕ

Секој превод предаден на Академија Ц.Е.С. поминува низ проектен циклус. Персоналот на Ц.Е.С.  ќе ве осигура дека сите фонтови, графици и документациска помош ќе бидат огледало на оригиналот.

Процес на преведување во Академија Ц.Е.С

ГАРАНЦИЈА НА КВАЛИТЕТ

 • Се почитуваат сите фази од воспоставениот тек на преводи.
 • Се ангажираат само квалитетни преведувачи со содветни квалификации и компетенции.
 • Сите ангажирани преведувачи поминуваат низ интервју и јазични тестови.
 • Сите ангажирани преведувачи се експерти за јазиците за кои се специјализирани.
 • Сите ангажирани преведувачи работат според воспоставени процедури на Ц.Е.С. за обезбедување на квалитет.
 • Се проверува секој превод збор по збор наспроти оригиналот и сите промени се прегледуваат за да се осигура дека е користена правилна терминологија низ целиот документ.

Гарант на долгогодишното постоење на пазарот на Академија Ц.Е.С., се доверливост на документите и клиентите, кои се третираат како деловна тајна и залагањето за квалитет и професионализам во услугите, за што во работењето ги воведовме стандардите за квалитет ISO 9001:2015, како и стандардот ISO 17100:2015 со кој гарантираме квалитет во преведувачките услуги.

За нас најдобар индикатор за успехот во работењето е тоа што со најголем дел од своите клиенти остваруваме долгогодишна континуирана соработка. Исто така одржуваме постојана база на преведувачи која со години се зголемува.  Годишно се ангажираат преку 200  преведувачи за писмени, симултани и консекутивни преводи.

ПОБАРАЈ ПОНУДА


дане

Полињата означени со ѕвездичка (*) се задолжителни.