Македонски јазик за странци

Курсот за македонски јазик за странци е наменет за лица кои живеат и работат во Македонија.

Академија Ц..Е.С. има долгогодишна традиција во организирање курсеви за македонски јазик за странци. Примарна цел  е да научите да зборувате и разбирате македонски јазик со цел да го направите вашиот престој во напата земја поудобен и да ја олесните својата деловна активност.

Наставата е организирана според методите на Академија Ц.Е.С вклучително комуникација и креирање ситуации при што кандидатите ќе станат активни учесници во процесот на учење.

Обуката е организирана според потребите на луѓето и посебно внимание се посветува на областите важни за кандидатите.

Наставата ја изведуваат професори кои зборуваат англиски јазик или пак друг странски јазик во зависност од потребата на лицето што го посетува курсот.

МАКЕДОНСКИ ЗА СТРАНЦИ

АНГЛИСКИ ЈАЗИК

АЛБАНСКИ ЈАЗИК

ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК

ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК