Обука за готвач-угостител

Кога ќе ја добиете верификувата диплома, ќе имате искуство да се претставите на пазарот на трудот со повеќе знаење и експертиза, па дури и да отворите свој локал.

Обука за изработувач на пецива

Главната цел на посебната програма за возрасни е стекнување знаења, стручни компетенции и вештини за примена на техниките во секоја од фазите на технолошкиот процес, при производство на леб и бели печива.

Обука за подготвувач на слаткарски производи – слаткар

Слаткарот треба да ги познава начините на изработка на традициоанлни слатки, но и да ги следи современите трендови во изработка на слатки и да ја прилагодува нивната изработка на денешниот вкус и побарувачката на потрошувачката.