Обука за готвач

Кога ќе ја добиете верификувата диплома, ќе имате искуство да се претставите на пазарот на трудот со повеќе знаење и експертиза, па дури и да отворите свој локал.

Обука за пекар

Главната цел на посебната програма за возрасни е стекнување знаења, стручни компетенции и вештини за примена на техниките во секоја од фазите на технолошкиот процес, при производство на леб и бели печива.

Обука за слаткар

Слаткарот треба да ги познава начините на изработка на традициоанлни слатки, но и да ги следи современите трендови во изработка на слатки и да ја прилагодува нивната изработка на денешниот вкус и побарувачката на потрошувачката.

Обука за пица мајстор

Академија Ц.Е.С.  Ви нуди можност да се обучит за најбараното занимање ПИЦА МАЈСТОР- универзална професија, која каде и да сте, во светот и во нашата земја, потребата од оваа професија е постојана.