меѓународна соработка

На 28.06.2022 Академија Ц.Е.С. беше домаќин на г-дин Бахадир Јилмаз, координатор за образование на возрасни во Националниот Директорат за Образование од Анкара. 

Директоратот за образование од Анкара е најзначајната институција во образовниот систем на Турција, веднаш после Министерството за образование со надлежности во 4434 училишта со 77.170 наставници и над милион ученици од кои околу 300.000 се возрасни ученици, на возраст од 18-64години.

На состанокот беа договорени повеќе точки од заеднички интерес, како:

  • Интернационализација и размена на искуства
  • Едукација на кадар и возрасни ученици
  • Подготовка на зеднички проекти

за кои Академија Ц.Е.С. и Националниот Директорат за Образование од Анкара, ќе воспостават соработка.