ЗА ВАШ ЛИЧЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Научете странски јазици и искористете ги предностите кои ќе ви се отворат како во професионалниот, така и во личниот живот.

МАКЕДОНСКИ ЗА СТРАНЦИ

АНГЛИСКИ ЈАЗИК

АЛБАНСКИ ЈАЗИК

ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК

ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК