БЕСПЛАТНА ОБУКА ЗА ВОЗРАСНИ ЛИЦА НА ВОЗРАСТ 60+

Основи за користење на компјутери и паметни телефони за трето животно доба ЕРА+60 наменета за лица над 60 години.
Едукацијата е наменета за лица над 60 години, и вклучува навигација низ оперативниот систем Windows, користење и пребарување на Интернет, користење на апликации за комуникација , користење на електронски системи за јавни услуги ( систем е-услуги), испраќање е – пошта , основи на социјални мрежи и медиумски услуги ( Youtube , Facebook ) итн.
Бројот на пријавени кандидати е ограничен и ке се реализира по принципот на прв пријавен прв услужен!
Се што треба да направите е да ја пополните пријавата дадена на следниов линк:
или
пополнета испратете ја на следнава emаil адреса:
ДЕКЛАРАЦИЈА: Со потпишувањето на оваа апликација, доброволно ги ставам моите податоци на располагање на Академија Ц.Е.С. заради спроведување на образовната програма и дозволувам преземање дејствија во врска со нивната обработка во согласност со одредбите кои ја регулираат заштитата на личните податоци , и за потребите на редовните активности. Го разбирам моето право да приговарам на таквата обработка.

БЕСПЛАТНА ОБУКА ВО СТРАНСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА БИЗНИС ПЛАН ЗА НАЈУСПЕШНИТЕ СЛУШАТЕЛИ ОД АКАДЕМИЈА ЦЕС

БЕСПЛАТНА ОБУКА ВО СТРАНСТВО ЗА ПРЕТПРИЕМАЧКИ ВЕШТИНИ ЗА НАЈУСПЕШНИ СЛУШАТЕЛИ ОД АКАДЕМИЈА Ц.Е.С
Се што треба да направите е да ја пополните пријавата дадена на следниов линк: