Во рамките на проектот „Со добра храна до добро расположение!“ на 7 Мај 2020 (онлајн), Тренинг центарот ЦЕС го одржа вториот координативен состанок со партнерите од Италија и Португалија. Целта на состанокот беше сумирање на имплементираните активности, анализа на влијанието на глобалната пандемија Ковид19 и определување на нова динамика за реализација на проектните активности.​​ 

Учесниците на состанокот констатираа дека дел од проектните активности доцнат со реализација, како последица на Ковид 19, но изразија задоволство од соработката и меѓусебната комуникација во рамките на партнерството. И покрај вонредните околности, споделена беше силна иницијатива за успешна реализација на проектот. Усвоен беше нов план и динамика на реализација на проектните активности, со кој што во следниот период ќе се интензираат канцелариските истражувања и подготовката на наставните материјали, а ќе се направи одредено одложување на активностите поврзани со патувања и физичко присуство.

Ваквиот пристап се очекува да ги подобри ефектите во подигнување на стандардите за профилите готвач и пекар.​​