Обуки за воспитно-образовниот кадар во општина Илинден

2022-06-28T12:15:03+02:00

Општина Илинден, потпиша Меморандум за соработка со Академија ЦЕС, која во наредниот период ќе спроведе бесплатни обуки за усовршување на наставниците од основните училишта на територија на локалната самоуправа.