АКАДЕМИЈА Ц.Е.С веќе 20 години е лидер во областите на (не)формалното образование,  центар за тренинг и обука, кој во својот времеплов книжи преку 400 реализирани обуки, семинари, конференции, in-house обуки и сл. и преку 35 000 обучени учесници од различни профили во Македонија и регионот. Со голем успех, го промовираме и развиваме концептот на доживотно учење и унапредување на квалитетот на културниот живот во градот и регионот, континуирано  следејќи ги промените што настануваат во законските обврски, како и барањата за континуирано меѓусебно информирање, размена на информации, искуства и вештини.

За таа цел АКАДЕМИЈА  Ц.Е.С. ве поканува на онлајн обука на тема:

БИЗНИС АНАЛИЗА ВО ЕКСЕЛ

на ден 29.09.2020

*Постои можност обуката да се одржи со физичко присуство*

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОВАА ОБУКА?

Обуката е наменета за вработени, членови на проектни тимови со цел преку стекнатото знаење да станат попродуктивни и да го забрзаат унапредувањето. Претприемачи, искусни менаџери и раководители на тимови со цел да ги комплетираат и осовременат своите вештини. Лица на кои секојдневните обврски им налагаат работа со компјутер и  ексел. Предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса. Предвидено е разгледување на конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите.

 • ОПФАТЕНИ ТЕМИ НА ОБУКАТА

МОДУЛ  1

 • Развој на ефикасни и ефективни решенија во Microsoft Excel
 • Што претставува Microsoft Excel?
 • Структура на Microsoft Excel
 • Кратенки за поефикасно и побрзо извршување на функциите
 • Како да креираш работна површина за анализа на податоци
 • Форматирање на броеви и текст
 • Дизајн за подобро прикажување на податоците
 • Подесување на страна за печатење
 • Формули, типови на формули, елементи во формули и функции
 • Вовед во агрегатни, текстуални, логички, формули за пребаруање и низи
 • Валидација на податоци
 • Релативни, апсолутни и комбинирани референции на ќелии
 • Номенклатура на табели и ќелии
 • Интеракција помеѓу работни листови и работни документи
 • Сортирање, филтри и пивот табели

 

МОДУЛ 2

 • Агрегатни и нумерички формули
 • Формули со низи
 • Логички формули
 • Текстуални формули
 • Формули со датуми
 • Формули за пребарување
 • Напредно сортирање и напреден филтер на податоци
 • Условно форматирање
 • Алатка за внесување на податоци
 • Распоредување на податоци по колони (Text to column)
 • Визуелизација на податоци (графикони)
 • Заштита на ќелии, работни листови и документи

 

 • Цел и придобивки:
 • Поефикасно управување со податоците кои се генерираат при работењето
 • Независност во креирањето извештаии и калкулации прилагодени на вашите потреби
 • Зголемена ефикасност и заштеда на време при таскови
 • Интерен know-how и можност за пренесување на знаење во рамки на комапнијата

 

Оваа обука објаснува техники во Excel,кои вработените ги користат во Excel и до 8 часа на ден. Од друга страна, само 1% од вработените во една компанија имале било каков вид на обука за работа во Excel. Оваа обука објаснува напредни техники во Excel, со практични примери од пракса .

Напомена:  За одржување на наставата потребно е секој слушател да има сопствен персонален компјутер со инсталиран Ексел минимум 2010 ( доколку не сте во можност тоа да го направите нашите програмери ке го инсталираат програмот)

Предавач-експерт со долгогодишно практично искуство во областа: Проф. Д-р Марјан Стевановски

Во прилог Ви доставуваме:

 

За пријавување на учество во оваа обука потребно е да ја пополните ПРИЈАВАТА  ЗА УЧЕСТВО која е во прилог на овој меил и да ја вратите назад на истиот .

Краен рок на доставување на пријавите е 24.09.2020

Поради ограничениот број на учесници на обуката Ве молиме  за навремена достава на пријавите

Ве очекуваме да ни се придружите и заеднички да ги разрешиме сите отворени прашања и дилеми поврзани со темите.

Контакт

АКАДЕМИЈА  ЦЕС

тел./факс ++389 2 32- 32- 510

моб.075-225-526

моб. 078-339-502

веб сајт https://www.ces.mk

е-маил trainingcenterces@gmail.com