fbpx

Uncategorised

2021-01-24T21:22:53+01:00

2021-01-24T21:22:53+01:00

ПРИМЕНА НА ЗАКОН ЗА УПРАВНИ СПОРОВИ И ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИ, ПРАВНА ЗАШТИТА ВО УПРАВЕН СПОР

2020-08-25T13:48:43+02:00

АКАДЕМИЈА Ц.Е.С веќе 20 години е лидер во областите на (не)формалното образование,  центар за тренинг и обука, кој во својот времеплов книжи преку 400 реализирани обуки, семинари, конференции, in-house обуки и сл. и преку 35 000 обучени учесници од различни профили во Македонија и регионот. Со голем успех, го промовираме и развиваме концептот на доживотно учење и унапредување на квалитетот на културниот живот во градот и регионот, континуирано  следејќи ги промените што настануваат во законските обврски, како и барањата за континуирано меѓусебно информирање, размена на информации, искуства и вештини. За таа цел АКАДЕМИЈА  Ц.Е.С. Ве поканува на онлајн обука на тема: [...]

ПРИМЕНА НА ЗАКОН ЗА УПРАВНИ СПОРОВИ И ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИ, ПРАВНА ЗАШТИТА ВО УПРАВЕН СПОР2020-08-25T13:48:43+02:00

Промените во начинот на плаќање во трезорската канцеларија и новините поврзани со Е-Трезор

2020-08-25T13:47:09+02:00

АКАДЕМИЈА ЦЕС веќе 20 години е лидер во областите на (не)формалното образование,  центар за тренинг и обука, кој во својот времеплов книжи преку 400 реализирани обуки, семинари, конференции, in-house обуки и сл. и преку 35 000 обучени учесници од различни профили во Македонија и регионот. Со голем успех, го промовираме и развиваме концептот на доживотно учење и унапредување на квалитетот на културниот живот во градот и регионот, континуирано  следејќи ги промените што настануваат во законските обврски, како и барањата за континуирано меѓусебно информирање, размена на информации, искуства и вештини. За таа цел АКАДЕМИЈА Ц.Е.С. ве поканува на онлајн обука на тема: [...]

Промените во начинот на плаќање во трезорската канцеларија и новините поврзани со Е-Трезор2020-08-25T13:47:09+02:00

БИЗНИС АНАЛИЗА ВО ЕКСЕЛ

2020-09-09T10:09:47+02:00

АКАДЕМИЈА Ц.Е.С веќе 20 години е лидер во областите на (не)формалното образование,  центар за тренинг и обука, кој во својот времеплов книжи преку 400 реализирани обуки, семинари, конференции, in-house обуки и сл. и преку 35 000 обучени учесници од различни профили во Македонија и регионот. Со голем успех, го промовираме и развиваме концептот на доживотно учење и унапредување на квалитетот на културниот живот во градот и регионот, континуирано  следејќи ги промените што настануваат во законските обврски, како и барањата за континуирано меѓусебно информирање, размена на информации, искуства и вештини. За таа цел АКАДЕМИЈА  Ц.Е.С. ве поканува на онлајн обука на тема: [...]

БИЗНИС АНАЛИЗА ВО ЕКСЕЛ2020-09-09T10:09:47+02:00

ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ИНСПЕКЦИСКАТА ПОСТАПКА СОГЛАСНО НОВИОТ ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ЗАКОН ЗА ОПШТА УПРАВНА ПОСТАПКА

2020-08-25T13:43:10+02:00

АКАДЕМИЈА ЦЕС веќе 20 години е лидер во областите на (не)формалното образование,  центар за тренинг и обука, кој во својот времеплов книжи преку 400 реализирани обуки, семинари, конференции, in-house обуки и сл. и преку 35 000 обучени учесници од различни профили во Македонија и регионот. Со голем успех, го промовираме и развиваме концептот на доживотно учење и унапредување на квалитетот на културниот живот во градот и регионот, континуирано  следејќи ги промените што настануваат во законските обврски, како и барањата за континуирано меѓусебно информирање, размена на информации, искуства и вештини. За таа цел АКАДЕМИЈА Ц.Е.С. ве поканува на онлајн обука на тема: [...]

ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ИНСПЕКЦИСКАТА ПОСТАПКА СОГЛАСНО НОВИОТ ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ЗАКОН ЗА ОПШТА УПРАВНА ПОСТАПКА2020-08-25T13:43:10+02:00

Исплата на надоместоци, Даночен третман на донации во добра, услуги и финансиски средства…

2020-08-25T13:41:21+02:00

АКАДЕМИЈА Ц.Е.С веќе 20 години е лидер во областите на (не)формалното образование,  центар за тренинг и обука, кој во својот времеплов книжи преку 400 реализирани обуки, семинари, конференции, in-house обуки и сл. и преку 35 000 обучени учесници од различни профили во Македонија и регионот. Со голем успех, го промовираме и развиваме концептот на доживотно учење и унапредување на квалитетот на културниот живот во градот и регионот, континуирано  следејќи ги промените што настануваат во законските обврски, како и барањата за континуирано меѓусебно информирање, размена на информации, искуства и вештини. За таа цел АКАДЕМИЈА Ц.Е.С. ве поканува на онлајн обука на тема: [...]

Исплата на надоместоци, Даночен третман на донации во добра, услуги и финансиски средства…2020-08-25T13:41:21+02:00

Skills that pay the bills – за проектот

2020-07-27T17:57:11+02:00

Проектот “The Skills to pay the bills”-“Со вештини до подобра заработка” е организиран од страна на Тренинг центар Ц.Е.С – Македонија и финансиски поддржан од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија – Еразмус+ Програмата која прикажува стратешко меѓународно партнерство насочено кон развој на нови вештини на невработени лица за подобрување на нивните компетенции на пазарот на трудот.  Стратешката определба на Тренинг Центар ЦЕС е да понуди квалитетен образовен производ кој е во согласност со интересите на учениците и потребите на пазарот на трудот, преку зголемување на компетенциите и вештините за полесно вработување или самовработување. Како [...]

Skills that pay the bills – за проектот2020-07-27T17:57:11+02:00

АКАДЕМИЈА ЦЕС

Лидери во областите на (не)формалното стручно образование и возрасни кој на својот времеплов бележи преку 420 реализирани обуки, семинари, конференции, in-house обуки и сл., преку 36 000 обучени лица од различни профили во Македонија и регионот.

Контакт инфо

Антон Попов бр 1-4/15,
1000 Скопје

Phone: 02 32 32 510

Mobile: 078 339 502

Go to Top