АКАДЕМИЈА ЦЕС веќе 20 години е лидер во областите на (не)формалното образование,  центар за тренинг и обука, кој во својот времеплов книжи преку 400 реализирани обуки, семинари, конференции, in-house обуки и сл. и преку 35 000 обучени учесници од различни профили во Македонија и регионот. Со голем успех, го промовираме и развиваме концептот на доживотно учење и унапредување на квалитетот на културниот живот во градот и регионот, континуирано  следејќи ги промените што настануваат во законските обврски, како и барањата за континуирано меѓусебно информирање, размена на информации, искуства и вештини.

За таа цел АКАДЕМИЈА Ц.Е.С. ве поканува на онлајн обука на тема:

Промените во начинот на плаќање во трезорската канцеларија и новините поврзани со Е-Трезор

која ќе се одржи во просториите на ТРЕНИНГ ЦЕНТАР ЦЕС  на ден 29.09.2020

*Постои можност обуката да се одржи со физичко присуство*

 • ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОВАА ОБУКА?

Обуката е наменетa за лица кои работат во сметководство и финансии кај Договорните органи, Министерства, Општини и други каде ќе се информираат за промените во начинот на плаќањето во Трезорската канцеларија и новините во поврзани со е-трезор.

 • ОПФАТЕНИ ТЕМИ НА ОБУКАТА

  1.Упатство за начинот на трезорското работење

 • Службен весник на РМ бр.219/2018
 • Суштински измени
 • Воведување на електронско плаќање преку веб портал е-Трезор
 • Исклучена регулатива за водење на неизмирени обврски
 1. 2. Осврт на одредбите во Упатството за начинот на трезорско работење

Извршување на плаќања за потребите на буџетските корисници

Водење на евиденција на превземените обврски на буџетските корисници

ПО1

О1

Барања

     3.Е-Трезор (Е-плаќања)

              Администрација на корисници

 • Корисници од МФ
 • администратор на систем
 • оператор
 • потписник

 

 • Корисници од институции

                 администратор на институција

оператор

потписник

                 -Регистрација и улога на корисници

Регистрација на администратор

Улога на администратор

Регистрација на дигитален потписник

Регистрација на оператори на институција

                 -Креирање на картон на потписници

                  – Буџетски корисник

                  Внес на налози

                  образец ПП60

образец ПП70

образец ПП73

образец ПП76

образец ПП78

образец ПП80

Вчитување на датотека

                  Пребарување и проверка на фолио број

 

                   Контрола и потпис

                   Контрола на потпис на датотека

Контрола на потпис на поединечни барања

 

                    Поништување на барања за плаќање

            Поништување на поединечни барања за плаќање (налози)

Поништување на датотеки

 

                    Преглед на внесени барања

Обуката ке се реализира  од страна на експерт– предавач докажан  во својата област со долгогодишно работно искуство од областа на финансии и актуелните новини во трезорското работење.

По завршување на обуката Академија ЦЕС Ви овозможува  консалтинг услуга која ќе Ви овозможи слободно да ни  се обратите  за секое прашање или дилема поврзано  со темата, а нашиот предавач ќе помогне во решавање на истото. Прашањата треба да бидат  адресирани на меил адресата trainingcenterces@gmail.com

Во прилог Ви доставуваме:

 

За пријавување на учество во оваа обука потребно е да ја пополните ПРИЈАВАТА  ЗА УЧЕСТВО која е во прилог на овој меил и да ја вратите назад на истиот .

Краен рок на доставување на пријавите е 23.09.2020.

Поради ограничениот број на учесници на обуката Ве молиме  за навремена достава на пријавите

Ве очекуваме да ни се придружите и заеднички да ги разрешиме сите отворени прашања и дилеми поврзани со темите.

Контакт

АКАДЕМИЈА Ц.Е.С.

тел./факс ++389 2 32- 32- 510

моб.075-225-526

моб. 078-339-502

веб сајт https://ces.mk

е-маил trainingcenterces@gmail.com