АКАДЕМИЈА ЦЕС веќе 20 години е лидер во областите на (не)формалното образование,  центар за тренинг и обука, кој во својот времеплов книжи преку 400 реализирани обуки, семинари, конференции, in-house обуки и сл. и преку 35 000 обучени учесници од различни профили во Македонија и регионот. Со голем успех, го промовираме и развиваме концептот на доживотно учење и унапредување на квалитетот на културниот живот во градот и регионот, континуирано  следејќи ги промените што настануваат во законските обврски, како и барањата за континуирано меѓусебно информирање, размена на информации, искуства и вештини.

За таа цел АКАДЕМИЈА Ц.Е.С. ве поканува на онлајн обука на тема:

ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ИНСПЕКЦИСКАТА ПОСТАПКА СОГЛАСНО НОВИОТ ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ЗАКОН ЗА ОПШТА УПРАВНА ПОСТАПКА

која ќе се одржи во просториите на ТРЕНИНГ ЦЕНТАР ЦЕС  на ден 28.09.2020

*Постои можност обуката да се одржи со физичко присуство*

 • ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОВАА ОБУКА?

Обуката е наменета за инспектори од инспекциските служби на Република Северна Македонија, адвокати, раководители на инспекциските служби од општините, инспекциски служби од министерствата. Предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса. Предвидено е разгледување на конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите.

 • ОПФАТЕНИ ТЕМИ НА ОБУКАТА
 1. Примена на Закон за општа управна постапка (ЗОУП)
 • Предмет на уредување и примена на ЗОУП
 • Основни начела на ЗОУП
 • Надлежност на водење на постапката
 • Комуникација
 • Рокови
 • Поведување на управна постапка, докажување, известување и достава
 • Управни дејствија

 

 1. Примена на Законот за инспекциски надзор (ЗИН)
 • Предмет и примена на ЗИН
 • Основни начела на ЗИН
 • Надлежности на Инспекторите (Права и обврски)
 • Права и обврски на субјектот на инспекцискиот надзор
 • Постапка за поведување на инспекциски надзор (Видови на инспекциски надзор)
 • Супсидијарна примена на ЗОУП, во инспекциска постапка

 

 1. Практична примена на ЗОУП и ЗИН од аспект на изготвување на документи како Записник и Решение.

 

 1. Дискусија околу новонастаната состојба со Covid-19 и донесената уредба со законска сила на Владата на РСМ за примена на ЗОУП за време на вонредна состојба.

 

Предавачи-експерти со долгогодишно практично искуство во областа:

 • Филип Камчев – Адвокат од Скопје,
 • Јован Николов – Советник во Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка

По завршување на обуката Академија ЦЕС Ви овозможува  консалтинг услуга која ќе Ви овозможи слободно да ни  се обратите  за секое прашање или дилема поврзано  со темата, а нашиот предавач ќе помогне во решавање на истото. Прашањата треба да бидат  адресирани на меил адресата trainingcenterces@gmail.com

Во прилог Ви доставуваме:

 

За пријавување на учество во оваа обука потребно е да ја пополните ПРИЈАВАТА  ЗА УЧЕСТВО која е во прилог на овој меил и да ја вратите назад на истиот .

Краен рок на доставување на пријавите е 23.09.2020.

Поради ограничениот број на учесници на обуката Ве молиме  за навремена достава на пријавите

Ве очекуваме да ни се придружите и заеднички да ги разрешиме сите отворени прашања и дилеми поврзани со темите.

Контакт

АКАДЕМИЈА Ц.Е.С.

тел./факс ++389 2 32- 32- 510

моб.075-225-526

моб. 078-339-502

веб сајт https://www.ces.mk

е-маил trainingcenterces@gmail.com