ЗА ПРОЕКТОТ

Проектот “The Skills to pay the bills”-“Со вештини до подобра заработка” е организиран од страна на Тренинг центар Ц.Е.С – Македонија и финансиски поддржан од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија – Еразмус+ Програмата која прикажува стратешко меѓународно партнерство насочено кон развој на нови вештини на невработени лица за подобрување на нивните компетенции на пазарот на трудот.

повеќе
ENGLISH VERSION

ПАРТНЕРИ

БИЛТЕНИ