На ден 23.11. 2018 се одржа -​​ натпревар​​ за​​ развој на претприемачка идеја​​ на средношколци во оргaнизација на Џуниор Ачивмент Македонија

 

 

C:\Users\Dijana\Desktop\ВЕБ СТРАНА 2020 корекција\ВЕБ-материјали 2021\ЗА НАС\3. НАСТАНИ-ke se seduva\НАСТАНИ\Junior Achievement\20190418_234515.jpg

На 23ти ноември 2018, во Скопје, се одржа Иновативен камп-натпревар на средношколци во оргaнизација на Џуниор Ачивмент Македонија, а со финансиска помош од USAID Macedonia.​​ 

KICK-IT Скутерс! се победници на Иновативниот камп 2018, на Џуниор Ачивмент Македонија. Тимот на ученици креираше електричен скутер под слоганот: Ако има тркало, има начин!​​ 

Преку трансформација на инвалидска количка во електричен тротинет, ќе им помогнат на лицата кои им е потребна во секојдневните активности на училиште, рекреативни центри и паркови, болници и рехабилитациони центри и институции, како и поголема пристапност до други активности во општеството. На овој натпревар во претприемнички вештини учествуваа​​ 110 ученици од 22 средни училишта од Кочани, Куманово, Дебар, Гостивар, Гевгелија, Прилеп, Кавадарци, Велес, Берово, Струмица, Струга, Охрид и Скопје. 

Г-ѓа Дијана Зафировска- Директор на​​ Тренинг центар​​ ЦЕС беше поканета како жири комисија во избор на најдобра бизнис идеа.​​ Тренинг центарот ЦЕС беше номиниран во жири, како претставник на​​ ​​ провајдери​​ за​​ стручно образование​​ и обука.

Академија Ц.Е.С исто така беше​​ спонзор на овој настан, ја додели наградата за освоено трето место .

**************************************************

 

 

On November 23, 2018, in Skopje, an Innovative Camp-Competition of high school students was organized by Junior Achievement Macedonia, with financial assistance from USAID Macedonia. KICK-IT Scooters! are the winners of the Innovation Camp 2018, of Junior Achievement Macedonia. The team of students created an electric scooter under the slogan: If there is a wheel, there is a way! By transforming a wheelchair into an electric scooter, they will help people in need in their daily activities at school, recreation centers and parks, hospitals and rehabilitation centers and institutions, as well as greater access to other activities in society.​​ 110 students from 22 high schools from Kocani, Kumanovo, Debar, Gostivar, Gevgelija, Prilep, Kavadarci, Veles, Berovo, Strumica, Struga, Ohrid and Skopje participated in this competition in entrepreneurial skills.

Ms. Diana Zafirovska - Director of the​​ Training center​​ CES was invited as a jury to select the best business idea.​​ The CES Training Center was nominated to the jury, as a representative of VET providers.​​ 

CES Academy​​ also was​​ a sponsor of this event, awarded the prize for winning third place.

 

C:\Users\Dijana\Desktop\ВЕБ СТРАНА 2020 корекција\ВЕБ-материјали 2021\ЗА НАС\3. НАСТАНИ-ke se seduva\НАСТАНИ\23.11.2018 Иновативен камп-натпревар развој на претприемачка идеја Junior Achievement-ОК\слика (5).jpg

 

C:\Users\Dijana\Desktop\ВЕБ СТРАНА 2020 корекција\ВЕБ-материјали 2021\ЗА НАС\3. НАСТАНИ-ke se seduva\НАСТАНИ\Junior Achievement\слика (4).jpg

C:\Users\Dijana\Desktop\ВЕБ СТРАНА 2020 корекција\ВЕБ-материјали 2021\ЗА НАС\3. НАСТАНИ-ke se seduva\НАСТАНИ\Junior Achievement\слика (2).jpg