fbpx

КА120 Акредитација за образование на возрасни (2021-2027)

2022-10-19T19:21:30+02:00

Во рамките на програмата Еразмус+, Академија ЦЕС е носител на акредитација во полето на образование на возрасни. Со оваа акредитација Академија ЦЕС, се стекнува со право да испраќа свои вработени, обучувачи и други ангажирани лица во полето на образование на возрасни во други образовни институции, со цел да ги подобрат своите компетенции, во согласност со поставените таргети на организацијата.

ОБУКА ЗА ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ

2021-03-21T00:21:14+01:00

Светот се врти околу парите, сите сигурно ја чуле таа изрека. Сигурно и многу пати во животот се увериле дека има голема вистина во исказот. Но, прашање е колку сме ние подготвени паметно да управуваме со парите.

ОБУКА ЗА ПРЕТПРИЕМАЧКИ ВЕШТИНИ

2021-03-20T23:54:19+01:00

Многумина сонуваат да имаат свој бизнис, да бидат менаџери на сопствениот бизнис и успешно да градат своја кариера. Зад секој успешен бизнис стои некој, кој што имал добра идеја, желба за успех и упорност, но пред се посветеност и храброст таа идеја да ја реализира до крај.

ОБУКА ЗА ВЕШТИНИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

2021-03-21T00:21:22+01:00

Да се најде добра работа во денешно време, навистина е предизвик. Не само што треба да ги поседувате вистинските квалификации и вештини, туку многу е важно и како ќе се претставите пред работодавачите. Или уште поголем предизвик може да претставува, како да дојдете до информација за вистинската понуда на работни места.

ОБУКИ ЗА ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ

2022-08-18T20:35:04+02:00

„Дигитализацијата бара од сите нас, независно од возраста и професијата, да стекнеме вештини кои ќе ни дозволат да ги користиме дигиталните технологии, како на нашето работно место така и во приватниот живот” Развиваме едукативен систем, систем за дигитално, јазично и претприемничко, образование

ОБУКИ ЗА ЛИЧЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

2021-03-21T00:25:09+01:00

Обуки од ваков тип овозможуваат, стекнување на вештини, преку кои на најдобар можен начин ги идентификувате своите слаби и јаки страни, да ги истекнете предностите, но и слабите страни да ги претворите во предности.

АКАДЕМИЈА ЦЕС

Лидери во областите на (не)формалното стручно образование и возрасни кој на својот времеплов бележи преку 420 реализирани обуки, семинари, конференции, in-house обуки и сл., преку 36 000 обучени лица од различни профили во Македонија и регионот.

Контакт инфо

Огнен Прица бр. 4/1-15,
1000 Скопје

Mobile: 078 339 502

Go to Top