fbpx

ОБУКИ ЗА ВРАБОТЕНИ ВО ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

2022-04-04T20:46:33+02:00

Усовршувањето на администрацијата преставува клучен елемент за спроведување на јавните политики и бара континуирано учење и усовршување и подигање на нивото на работните компетенции со цел успешно спроведување на работните цели и задачи а со тоа и овозможување на соодветни и квалитетни услуги на граѓаните и бизнисите.

Обука за деловен асистент

2022-04-11T09:32:44+02:00

Администраторот, како што уште се нарекува деловен асистент, има различна улога споредено од една до друга компанија, меѓутоа постојат неколку основни вештини кои мора да ги поседува со цел успешно да одговори на работните обврски.

АКАДЕМИЈА ЦЕС

Лидери во областите на (не)формалното стручно образование и возрасни кој на својот времеплов бележи преку 420 реализирани обуки, семинари, конференции, in-house обуки и сл., преку 36 000 обучени лица од различни профили во Македонија и регионот.

Контакт инфо

Огнен Прица бр. 4/1-15,
1000 Скопје

Mobile: 078 339 502

Go to Top