fbpx

Прехрамбена струка

Обука за пица мајстор

2024-01-17T18:33:57+01:00

Академија Ц.Е.С.  Ви нуди можност да се обучит за најбараното занимање ПИЦА МАЈСТОР- универзална професија, која каде и да сте, во светот и во нашата земја, потребата од оваа професија е постојана.

Обука за слаткар

2024-01-17T18:28:13+01:00

Слаткарот треба да ги познава начините на изработка на традициоанлни слатки, но и да ги следи современите трендови во изработка на слатки и да ја прилагодува нивната изработка на денешниот вкус и побарувачката на потрошувачката.

Обука за пекар

2024-01-17T18:27:46+01:00

Главната цел на посебната програма за возрасни е стекнување знаења, стручни компетенции и вештини за примена на техниките во секоја од фазите на технолошкиот процес, при производство на леб и бели печива.

АКАДЕМИЈА ЦЕС

Лидери во областите на (не)формалното стручно образование и возрасни кој на својот времеплов бележи преку 420 реализирани обуки, семинари, конференции, in-house обуки и сл., преку 36 000 обучени лица од различни профили во Македонија и регионот.

Контакт инфо

Антон Попов бр 1-4/15,
1000 Скопје

Phone: 02 32 32 510

Mobile: 078 339 502

Go to Top