fbpx

Обука за магационер

2024-01-17T18:35:28+01:00

Функциите и обврските на магационерот вклучуваат примање и процесирање на пристигнатата стока и материјали, набавување и спроведување на нарачки, пакување и испорака на нарачки, како и управување, организирање и превземање на дејствија во магацин.

Обука за пица мајстор

2024-01-17T18:33:57+01:00

Академија Ц.Е.С.  Ви нуди можност да се обучит за најбараното занимање ПИЦА МАЈСТОР- универзална професија, која каде и да сте, во светот и во нашата земја, потребата од оваа професија е постојана.

Обука за електричар

2024-01-17T18:33:15+01:00

Електричарите  инсталираат светилки, приклучоци, прекинувачи и ѕидни кутии, користејќи рачни алатки. Тие инсталираат нови осигурувачи, електрични кабли или извори на енергија по потреба.

АКАДЕМИЈА ЦЕС

Лидери во областите на (не)формалното стручно образование и возрасни кој на својот времеплов бележи преку 420 реализирани обуки, семинари, конференции, in-house обуки и сл., преку 36 000 обучени лица од различни профили во Македонија и регионот.

Контакт инфо

Антон Попов бр 1-4/15,
1000 Скопје

Phone: 02 32 32 510

Mobile: 078 339 502

Go to Top