Project Description

Електричарите  инсталираат светилки, приклучоци, прекинувачи и ѕидни кутии, користејќи рачни алатки. Тие инсталираат нови осигурувачи, електрични кабли или извори на енергија по потреба. Исто така ги лоцираат или ги отстрануваат дефектите на колото, како што се разнесени осигурувачи или дефектни транзистори. Електричарот проверува и тестира електрични системи преку опрема за лоцирање и дијагностицирање на дефекти, со користење на визуелни инспекции, уреди за тестирање и компјутерски софтвер.

Електроинсталатерите работат по спецификации на шеми и производители кои обезбедуваат врски и  упатства за тоа како да ги лоцираат проблемите. Тие вршат поправки или реконструкции на опрема, како што се генератори, дистрибутерите или контролите на вратите, со помош на алатките на електричарот. Тој исто така може да ги спои жиците со ножеви или клешти за сечење, изведува приклучоци за лемење со светилки.

Оние што ќе се одлучат за ова занимање мораат да имаат добри комуникациски вештини за да се соочат со клиентите и да ја утврдат природата на дефектот на опремата. Електричарот ја проценува цената на поправките врз основа на деловите и работните барања. Тој мора да води евиденција на опрема со цел да му помогне на клиентот. Оваа обука ќе Ви помогне за да се вклучите во едно од најбараните занимања во светот, и притоа да станете еден од НАЈДОБРИТЕ! Ние Ви ја нудиме целата наша професионалност за да ви ја дадеме соодветната обука што ќе Ви го смени погледот кон светот!

ЦЕЛТА Е ВАША, НАПРАВЕТЕ ГО ПРВИОТ ЧЕКОР!

Опис на програмата

 • Видови електрични приклучоци (надземни, подземни);
 • Разводни табли и ормари;
 • Запознавање со водови за напојување;
 • Запознавање со заземјување;
 • Запознавање со електротехники прописи и стандарди;
 • Запознавање со електричен материјал и прибор (спроводници, кабли, обележувачи, инсталациски цевки, прибор и тн.).

По завршување на обуката кандидатите се способни да:

 • Чита едноставни електрични шеми, проекти и опис на работите од областа на занимањето;
 • Утврдува работни чекори, средства и методи на работа;
 • Примање и проучување на работна и техничка документација, подготовка на алат и прибор за работа;
 • Да разликува различни видови на изолирани кабли според пресек и број на жиците, во зависност од потребите;
 • Правилно и во согласност со прописите да поставува електрични кабли и истите да ги припреми за поврзување;
 • Поставува и изведува електрични врски во спратна табла со осигурувачи;
 • Да ги познава електричните симболи и истите да ги применува во електричните шеми;
 • Поврзување на различни типови на инсталациони прекинувачи, приклучници, светлечки тела и друго во електрична инсталација;
 • Изработува еднофазна и трофазна инсталација спрема зададена еднополна шема;
 • Да врши мерење на електрични големи, напон, струја, отпор, моќност;
 • Да применува заштитни средства при работа и инсталирање на електрична инсталација;
 • Пуштање во работа на електрична инсталација и испитување исправност и фунционалност на електричната инсталација.

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА

 • За кого е наменетa обуката? 
  • За сите лица кои би сакале да работат во рамките на некоја компанија како електричари;
  • За сите оние кои сакаат да се преквалификуваат за подобро и поисплатливо занимање;
  • За фирми кои сакаат да ги обучат своите вработени;
  • За вработени кои сакаат да стекнат дополнително знаење и да напредуваат во кариерата;.

ВРЕМЕ / ЛОКАЦИЈА

 • Локација: Во просториите на Академија ЦЕС и во компанија за практична работа
 • Дата на почеток-веднаш по формирање на група

СЕРТИФИКАТ

Кандидатите, кои успешно ќе ја завршат обуката добиваат сертификат за стекнати знаења, вештини, способности и компетенции за професијата електроинсталатер.

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ОБУКАТА

Добиениот сертификат од овие обуки важи во земјата и во странство.

Контакт телефон – (02) 3232 510075/225-539 или 078 339 502 

Академија ЦЕС како дел од програмата Еразмус + спроведува стручни обуки и надвор од
земјата, па така голем број кандидати кои поминале обука во Академија ЦЕС имаат
можност на посетат напредна обука за готвач, слаткар, пекар  и слично во европска
држава како Италија, Португалија, да добијат европски сертификат, да стекнат
дополнителни напредни вештини и знаења за професијата, да разменат
интернационално искуство, и со тоа да бидат конкурентни на пазарот на труд и привлечни
за конкуренцијата.

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ОБУКИ

2022-05-26T15:05:24+02:00

Специјализирана обука за педикир

Факт е дека клиентите одат во козметички салони не само за да добијат најдобро негувано тело и лице, туку и затоа што имаат меѓусебен заеднички однос со својот козметичар кој е полн со разбирање и почит према нив и прави да се чувствуваат како звезди

2022-06-21T11:00:19+02:00

Специјализирана обука за најновата гел акрил техника & микс декоративни техники за цртање со акрилни бои

Гелакрил е техника која ги опфаќа најпозитивните особености од двете техники со цел олеснување и забрзување на процесот за изработка на нокти.

2022-06-21T11:05:02+02:00

Специјализирана обука за естетичар за депилација

За време на обуката ќе научите што значи професионален однос кон клиенти, успешна и квалитетна комуникација, како да изградите добар имиџ на салонот и да остварите успешно работење.

2022-06-21T10:57:55+02:00

Обука за фризер

Обуката за Женски Фризер опфаќа обука на учесниците за целосно изучување на фризерскиот занает, од основите на занимањето, обликување на коса, техники на фенирање, шишање, бојадисување како и правење фризури, се разбира тоа е само дел од знаењето и вештините кои ќе ги совлада секој слушател.

2022-06-21T11:05:20+02:00

Обука за козметичар за нега на лице и тело

Обуката за Козметичар за нега на лице и тело се реализира по програма верификувана од Центарот за образование на возрасни и Министерството за образование на Северна Република Македонија Добиениот сертификат од оваа обука има статус на државна диплома.

2022-06-21T11:08:38+02:00

Обука за јапонско исцртување на веѓи/microblading+пудер техника/сенчење

Досегашната техника за нанесување на трајна шминка на веѓите со исцртување на две тенки линии со апарат, веќе е надмината. Чекор напред е направен со т.н. јапонска техника за трајно исцртување на веѓи.