За да се занимаваме со козметички занает на вистински начин не е доволно само да завршиме курс за козметичар, како што многумина мислат. Факт е дека клиентите одат во козметички салони не само за  да добијат најдобро негувано тело и лице, туку и затоа што имаат меѓусебен заеднички однос со својот козметичар кој е полн со разбирање и почит према нив и прави да се чувствуваат како звезди.Баш тоа е и основната причина поради која клиентите се враќаат повторно баш во тој салон.

Токму поради тоа за време на обуката за ПЕДИКИР организиран од страна на ЦЕС посебно внимание посветуваме на совладување на комуникацијата и односот со клиентите, како би се створил посебен однос помеѓу нив и истиот би се одржувал континуирано.

Програмата се состои од теоретски дел на обуката и 90% практична работа со вклучени материјали за работа,во опремена просторија.

СОДРЖИНА НА ОБУКАТА

 • Теоретска основа и клучни поими
 • Однос со клиенти и нивна подготовка за работа
 • Правилна нега на ноктите
 • Вовед во материјалите што се користат при постапките
 • Хигиена при работа и организација на просторот
 • Стерилизација на алатките и превенција на болести на ноктот
 • Класичен маникир
 • Правилна подготовка, средување и оформувње на ноктна плочка
 • Видови на турпии, прaвилно држeње на турпијата и користење на истата
 • Полирање на ноктот и нега на ноктната плочка
 • Правилно, уредно и прецизно нанесување на лак за нокти
 • Масажа на стапала и стимулација
 • Употреба на креми и соодветни пакувања
 • Пилинг на стапала
 • Употреба на парафинско пакување, изведување на парафински третман
 • Постапки на педикир
 • Прибор за педикир и организација на просторот
 • Модул од медицински педикир
 • Промени на кожата на стапалото
 • Обработка на петата, задебелената кожа, итн.
 • Естетски педикир
 • Подготовка на клиентот за изведување на процедурата на естетски педикир
 • Соодветни производи и постапки за нега
 • Правилно, уредно и прецизно нанесување на лак за нокти
 • Правилно, уредно и прецизно нанесување на гел лак за нокти

Програмата ПЕДИКИР е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката.

Стекнатите вештини ќе им помогнат на учесниците полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот.
Во реализација на програмата ќе се применуваат современи наставни методи, кои ќе му овозможат на кандидатот континуирана активност за целокупното траење на обуката. Во тек на реализацијата ќе се применуваат наставни средства и помагала (Ресурси / опрема за настава и учење).

Оценувањето на постигањата на кандидатите ќе се врши преку следење и вреднување на знаењата и умеењата во текот на целата обука, усно, писмено, практична работа и на завршниот испит.

Кандидатот кој успешно ќе ја  заврши обуката се здобива со сертификат за ПЕДИКИР

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА

 • За сите оние кои сакаат да градат кариера во областа на Козметичкиот занает
 • Невработени лица кои сакаат да научат занает и да добијат можност за вработување
 • Сите оние кои сакаат да се преквалификуваат а со тоа и можност за нова или дополнителна работа

Потребни предзнаења

Не е потребно – само воља и желба за лична промена и личен напредок

ВРЕМЕ / ЛОКАЦИЈА

 • Времетраење на курсот 2 дена X 4 часа
 • Локација: Во просториите на Академија ЦЕС
 • Термини по договор

СЕРТИФИКАТ

 • Кандидатот кој успешно ќе ја  заврши обуката се здобива со сертификат за ПЕДИКИР

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ОБУКАТА

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ОБУКИ

2024-01-17T18:12:10+01:00

Специјализирана обука за педикир

Факт е дека клиентите одат во козметички салони не само за да добијат најдобро негувано тело и лице, туку и затоа што имаат меѓусебен заеднички однос со својот козметичар кој е полн со разбирање и почит према нив и прави да се чувствуваат како звезди

2024-01-17T18:09:18+01:00

Специјализирана обука за најновата гел акрил техника & микс декоративни техники за цртање со акрилни бои

Гелакрил е техника која ги опфаќа најпозитивните особености од двете техники со цел олеснување и забрзување на процесот за изработка на нокти.

2024-01-17T18:10:20+01:00

Специјализирана обука за естетичар за депилација

За време на обуката ќе научите што значи професионален однос кон клиенти, успешна и квалитетна комуникација, како да изградите добар имиџ на салонот и да остварите успешно работење.

2024-01-17T18:06:39+01:00

Обука за фризер

Обуката за Женски Фризер опфаќа обука на учесниците за целосно изучување на фризерскиот занает, од основите на занимањето, обликување на коса, техники на фенирање, шишање, бојадисување како и правење фризури, се разбира тоа е само дел од знаењето и вештините кои ќе ги совлада секој слушател.

2024-01-17T16:13:16+01:00

Обука за козметичар за нега на лице и тело

Обуката за Козметичар за нега на лице и тело се реализира по програма верификувана од Центарот за образование на возрасни и Министерството за образование на Северна Република Македонија Добиениот сертификат од оваа обука има статус на државна диплома.

2024-01-17T18:12:47+01:00

Обука за јапонско исцртување на веѓи/microblading+пудер техника/сенчење

Досегашната техника за нанесување на трајна шминка на веѓите со исцртување на две тенки линии со апарат, веќе е надмината. Чекор напред е направен со т.н. јапонска техника за трајно исцртување на веѓи.