Project Description

Грижата за старите лица претставува исполнување на посебните потреби и барања кои се единстваени за оние на кои им се потребни. Овој широк поим ги опфаќа услугите како што седневна нега, долготрајна нега, нега во старечки домови, како и домашна нега. Поради големата разновидност на грижа за стари лица како и разликите во културните перспективи луѓето коишто се одговорни за тоа занимање треба да се трпеливи, полни со разбирање, љубов и посветеност затоа што ова занимање е едно од најсензитивните.

Негата на старите лица ја нагласува нивната социјална и лична потреба за помош во секојдневните активности и здравствената заштита, како и живот со достоинство. Ако сте хумана личност и сакате да направите некој да се почувствува сакано, згрижено и да исполните нечие срце со топлина и внимание, тогаш оваа обука ќе Ви помогне да станете уште поголем хуманист и голем човек.

Дозволете на професионалци да се погрижат за Вас и да ви ја дадат потребната обука преку која ќе ја преточите таа Ваша хуманост во вештини со кои ќе дадете среќа на оние на кои највеќе им е потребна.

Направете го првиот чекор и пријавете се за оваа обука. Другото е наша грижа.

Со оспособување за нега на стари лица кандидатите стекнуваат знаења и вештни во пружање прва помош и нега на стари или болни лица во вид на:

 • одржување лична хигиена (капење и пресоблекување),
 • помош при исхрана,
 • физички активности, движење и подигнување на лицата за кои се грижат,
 • специфични потреби на старите лица,
 • помош во дневното распоредување и примена на лекови,
 • преглед и нега на кожата за превенција на развој на декубитис,
 • комуникација со лица кои патат од деменција.

Опис на програмата

По завршување на обуката кандидатот е способен да:

 • Планира, подготвува и организира работа, самостојно, во тим и под надзор на надлежно стручно лице во здравствени и социјални установи и во домашни услови, каде престојуват стари и немоќни лица;
 • Извршува работи и работни задачи во согласност со етичките норми и методи за комуникација со стари и немоќни лица;
 • Познава, разбира и применува основни медицински знаења и стекнати вештини за базична нега на стари и немоќни лица;
 • Воочува и следи елементарни психофизички промени;
 • Користи медицински и ергономски принципи во дневните активности;
 • Овозможува психолошка и социјална поддршка на стари и немоќни лица;
 • Познава, разбира и применува основни знаења за услугата помош и нега во домашни услови и поддршка во секојдневните активности на стари и немоќни лица;
 • Користи одредени методи и техники за спроведување на лична хигиена и природна исхрана на стари и немоќни лица;
 • Подготвува материјал и применува техники за местење и менување на постела и облека на стари и немоќни лица;
 • Изведува манипулација при физиолошка потреба на неподвижни стари лица и применува постапки за правилено користење на садови при истата;
 • Пприменува вештини за работа во тим, комуникација и проактивен пристап во пружањето на услугата;
 • Оодржува хигиена и уредност на околината, спречува инфекции (врши дезинфекција и стерилизација);
 • Се грижи за квалитет и квантитет на извршената работа;
 • Се грижи за безбедноста и здравјето при работа и за заштита на околината.

НАСМЕВКАТА НА НЕЧИЕ ЛИЦЕ ЗНАЧИ СРЕЌА!

СОДРЖИНА НА ОБУКАТА

 • МОДУЛ 1 – ПОМОШ ПРИ ОДРЖУВАЊЕ НА ДОМОТ
 • МОДУЛ 2- ПОМОШ И ПОДДРШКА ВО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДНЕВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА СТАРИ ЛИЦА
 • МОДУЛ 3- ПРИМЕНА НА ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРАВИЛА И  ПРОЦЕДУРИ  КАЈ СТАРИ ЛИЦА
 • МОДУЛ 4- СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ПСИХО-СОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА НА СТАРИТЕ ЛИЦА
 • МОДУЛ 5- ОДРЖЛИВОСТ ВО ДОМОВИ

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА

 • За лица кои би сакале да работат во рамките на некоја компанија како негователи на стари лица;
 • За сите оние кои сакаат да се преквалификуваат за подобро и поисплатливо занимање;
 • За фирми кои сакаат да ги обучат своите вработени;
 • За вработени кои сакаат да стекнат дополнително знаење и да напредуваат во кариерата;

ВРЕМЕ / ЛОКАЦИЈА

 • Почеток на обуката:  Веднаш по формирање на група.
 • Каде:   Во  просториите на Акедемија ЦЕС.

СЕРТИФИКАТ

Кандидатите, кои успешно ќе го завршат курсот добиваат сертификат за стекнати знаења, вештини, способности и компетенции за професијата Негувател-ка на стари и немоќни лица.

Сертификатот има статус на државна диплома – признаена во земјата и во странство.

Разлика помеѓу државен сертификат и сертификат од фирма

Со државен сертификат можеш:

 • Да се вработиш како квалификувана негувател-ка на стари и немоќни лица
 • Можеш да отвориш сопсвен бизнис со лиценциран признаен сертификат
 • Да учиш по програма одобена според сите државни образовни стандарди
 • Нема да те прогонуваат инспекции, бидејќи ќе имаш лиценца за работа

Со сертификат од фирма

 • Неможеш да се вработиш како Негувател-ка на стари и немоќни лица – бидејќи немаш соодветна лиценца
 • Добиваш сертификат само со печат од фирмата
 • Неможеш да отвориш сопствен бизнис бидејки немаш соодветна лиценца
 • Учиш по програма која не е одобрена од институција туку од некој кој сам ја напишал и пред се не е верификувана од надлежни институции.
 • Ке имаш проблем со инспекција- бидејќи немаш лиценца за работа
 • Сето тоа ќе резултира со губење време и насочување на паричните средства на несоодветно место, а времето ни е најдрагоцено нешто

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ОБУКАТА

Контакт телефон –078 339 502  или  (02) 3232 510 

ГАЛЕРИЈА

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ОБУКИ

2022-05-26T15:05:24+02:00

Специјализирана обука за педикир

Факт е дека клиентите одат во козметички салони не само за да добијат најдобро негувано тело и лице, туку и затоа што имаат меѓусебен заеднички однос со својот козметичар кој е полн со разбирање и почит према нив и прави да се чувствуваат како звезди

2022-06-21T11:00:19+02:00

Специјализирана обука за најновата гел акрил техника & микс декоративни техники за цртање со акрилни бои

Гелакрил е техника која ги опфаќа најпозитивните особености од двете техники со цел олеснување и забрзување на процесот за изработка на нокти.

2022-06-21T11:05:02+02:00

Специјализирана обука за естетичар за депилација

За време на обуката ќе научите што значи професионален однос кон клиенти, успешна и квалитетна комуникација, како да изградите добар имиџ на салонот и да остварите успешно работење.

2022-06-21T10:57:55+02:00

Обука за фризер

Обуката за Женски Фризер опфаќа обука на учесниците за целосно изучување на фризерскиот занает, од основите на занимањето, обликување на коса, техники на фенирање, шишање, бојадисување како и правење фризури, се разбира тоа е само дел од знаењето и вештините кои ќе ги совлада секој слушател.

2022-06-21T11:05:20+02:00

Обука за козметичар за нега на лице и тело

Обуката за Козметичар за нега на лице и тело се реализира по програма верификувана од Центарот за образование на возрасни и Министерството за образование на Северна Република Македонија Добиениот сертификат од оваа обука има статус на државна диплома.

2022-06-21T11:08:38+02:00

Обука за јапонско исцртување на веѓи/microblading+пудер техника/сенчење

Досегашната техника за нанесување на трајна шминка на веѓите со исцртување на две тенки линии со апарат, веќе е надмината. Чекор напред е направен со т.н. јапонска техника за трајно исцртување на веѓи.